Najbardziej zaskakujące w ojcostwie jest:

Zdrowie i Sport
Bartosz Raj